Élodie Michaud

Elodie Michaud 

Michaud har studert billedkunst, og har senere utdannet seg innen glassblåserfaget ved CERFAV (2014-2016). Etter dette har hun arbeidet i verksteder i Frankrike, Sveits og i Norge. Hun har fulgt mange teknikere og kunstnere i løpet av disse opplevelsene, og hjulpet dem med produksjonsprosesser, estetiske valg og kunstnerisk uttrykk.

Michaud fokuserer på detaljene, de subtile opplevelsene, de slående inntrykkene. Estetikken i arbeidet hennes er kompakt, laget av sterkt kontrasterte farger og materialer, og rytmer fra repetitive bevegelser og former. Hun henter inspirasjon fra kosmos’ uendelighet og følelser som for henne er fullstendig vevd sammen: regulert av rasjonelle lover, men likevel helt utenfor vår totale forståelse. De blir paletter av farger og bevegelser som hun benytter i skulpturene og tegningene sine. Arbeidet hennes består av kunst- og bruksgjenstander. 

I S12 produserte Michaud en rekke små kuler som hun kan bruke til å bygge nye strukturer. Hun arbeidet også med blåste objekter hvor maleriske kvaliteter kommer til syne i overflaten.

 

Dates:  April 2023
Élodie Michaud | S12 Galleri og Verksted