Marzena Krzemińska

Marzena Krzemińska har en doktorgrad i kunst fra 2018  og er i dag dekan ved glassavdelingen til Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts i Wrocław, hvor hun har jobbet siden 2016.  Marzena Krzemińska har undervist ved Pilchuck Glass School og mottatt mange stipender og priser, i 2023 mottok hun et stipend for “outstanding young scientists” fra kunnskapsministeren i Warszawa og i 2022 ble hun tildelt  “Artist Appreciation Award” fra  Bullseye Glass. Krzemińska har deltatt  i et titalls utstillinger i inn- og utland, og arbeidene hennes er representert i samlingene til blant annet M. Glick Glass Centre, Muncie, IN, USA, Rakusuitei Art Museum, Toyama, Japan; National Gallery, Wroclaw, Polen, the European Museum for Modern Glass, Coburg, Tyskland; Achilles Stiftung, Glasmuseum Hamburg, Tyskland og i ulike private samlinger.

 

«…We have an innate capacity for remembering and imagining places. Perception, memory and imagination are in constant interaction; the domain of presence fuses into images of memory and fantasy. We keep constructing an immense city of evocation and remembrance, and all the cities we have visited are precincts in this metropolis of the mind…”

                                                                                                               Juhani Pallasmaa 

Krzemińska arbeider i hovedsak med ovnsforming av glass. Hun observerer steder og omgivelsene rundt. I fantasien tegner hun vignetter fra naturen, snapshots fra historien, for å reflektere stemning, atmosfære og former i landskap hun har memorert. Hun bruker glass for å gjenskape dette. Hun eksperimenterer og observerer hvordan glass oppfører seg i det det formes. Ved å involvere luft og gravitasjonsprosessen, oppstår objekter som avslører det subtile i memorerte steder og hendelser, og gjennom detaljene oppmuntrer de til refleksjon og fundering. 

I S12 har Krzemińska fortsatt arbeidet med glassdeformerings-teknikker: for å undersøke mulighetene som ligger i flatt glass som medium; utforske og skape innovative former gjennom å bøye/forme glass ved hjelp av varme og gravitasjon. Hun har observert fasene av deformasjon som glasset gjennomgår for å kunne bruke denne nye informasjonen  i nye kunstneriske prosjekt. Under oppholdet har den kreative prosessen vært viktigere for Krzemińska enn det fysiske resultatet.

Dates:  Juli 2023
Marzena Krzemińska | S12 Galleri og Verksted