Siste nytt

Velkommen til lys, farger, energi og inkludering på S12 gjennom nyåret!

Anne Katrine Senstads utstilling og installasjon «Music for Plutocracy», med lydbilde av JG Thirlwell venter.

Dette er et kunstverk man for alvor går inn i og deler med dem man møter i arkitekturen av søyler og neon.

Lørdag den 23. januar klokken 14.00 invitere til en kunstnersamtale i våre lokaler, men som også vil strømmes direkte og legges inn på våre sider.

Våre aktiviteter og kurs, for både barn og voksne er også tilgjengelige og det er bare å melde seg på.

Gjennom foråret viderefører også vår virtuelle gjestekunstner Mads Høbye sitt prosjekt, og som vil ende opp i et arrangement her på S12 senere i vår, og som vi vil sørge for at alle vil få informasjon om.

Forventning knyttes også til vårt prosjekt Lokal Air som vil gå av stabelen gjennom februar og mars. I dette samles fire meget interessante kunstnere med base i Bergen og omheng, som deltar for å lære om glass som kunstnerisk materiale og som et spennende bidrag til sine egne kunstneriske prosjekter.

Vi gleder oss til mange fine møter på S12!

Welcome to light, colors, energy and inclusion at S12 throughout the new year.

Anne Katrine Senstad’s exhibition and installation «Music for Plutocracy», with soundscape by JG Thirlwell awaits.

This is a work of art you really go into, and share with those you meet in the inclusive architecture of columns and neon.

Saturday the 23rd of January at 2 am, we will also invite you to an artist talk in our premises, but which will also be streamed directly and posted on our pages.

Our activities and courses, for both children and adults are also now posted on our pages, and we invite you all to sign up.

Our artist in virtual residence, Mads Høbye, will furthermore continue his project throughout the coming months, and which will end up in an event here on S12 later this spring. When the dates are set, we will make sure that everyone will be informed about this inspiring happening.

Expectations are also linked to our Lokal Air project, which will be launched, and executed throughout February and March. This brings together four very interesting artists based in Bergen and the surrounding area, who participate in the project to learn about glass as artistic material and as an exciting contribution to their own artistic projects.

We look forward to many nice meetings on S12!

Anne Katrine Senstad

Music for Plutocracy
Soundscape – JG Thirlwell

Nyhet: Den 16. januar har vi glede av å åpne døren inn til, og inn i utstillingen og neon installasjonen Music for Plutocracy av norske, og New York baserte kunstneren Anne Katrine Senstad. Det akkompagnerende lydbildet er ved komponisten JG Thirlwell.

Les mer HER


January the 16th will give us the great pleasure of opening our doors to-, and invite you in to the exhibition and neon installation named Music for Plutocracy by Norwegian, and New York based artist Anne Katrine Senstad. The accompanying soundscape is by composer JG Thirlwell.

Read more HERE

Dates:  
Siste nytt | S12 Open Access Studio and Gallery
error: Content is protected !!