Lokal AiR

Lokal AiR

Lokale gjestekunstnere på S12  Våren 2021

Hva er Lokal AiR?

S12 samarbeider med et stort spekter av ulike kunstnere for å utforske og utvide glassets muligheter og uttrykksformer innen kunsten. Gjennom vår profil Lokal AiR inviterer vi derfor kunstnere som er bosatte i vårt område til å bli kjent med, og utforske teknikker i arbeidet med glass gjennom to ukers praksis i vårt verksted (med en ukes opphold mellom hver økt). Denne perioden kan resultere i ferdige kunstarbeider, men dette er ikke forventet, og deltakerne oppmuntres til å utforske og utfordre glasset som materiale i sin kunstneriske tilvirkning og på basis av ny kunnskap og praksis.

En søknad om deltakelse må være oss i hende innen den 18. november, og bør være i form av en enkelt PDF fil på maksimum fem sider som må inneholde:

  Utdrag av curriculum vitae/biografi.

  Et forslag som beskriver hvordan du ser arbeidet med glass kan inngå i, eller supplere din øvrige kunstpraksis frem mot et mulig kommende prosjekt. Om du har en viss kjennskap til hvordan glass tilvirkes, så vil det også være av interesse å vite hvilken teknikk du ser for deg som mest relevant eller interessant å fordype deg i.

  Fem foto, eller bilder som viser tidligere arbeid. Video, på maksimum 5 minutter, kan sendes via nettsidelenker.

  Søknaden skal sendes med vedlegg til proposal@s12.no og være merket Lokal AiR (og ditt navn). Filstørrelsen må ikke overskride 10Mb.

Gjesteoppholdet og arbeidet vil bli dokumentert og presentert i sosiale fora, alltid i samråd med hver enkelt deltaker.

Lokal Air er støttet av Bergen Kommune og Norske Kunsthåndverkere.

Utstyr:

De utvalgte deltakerne til dette programmet vil få innføring i og teknisk støtte til: glassblåsing, glasstøpning, flammearbeid og slipe- og overflatebehandling. Utstyrslisten nedenfor kan hjelpe deg med å forstå hva disse prosessene innebærer.

S12 vil tilby det klare glasset for glassblåsing (Cristalica), et standardutvalg av glassfarger, og de nødvendige redskapene. Hvis du skal støpe, tilbyr vi glass av samme type til dette, så vel som leire, voks, gips og silisiumdioksyd, samt nødvendig utstyr for å lage støpeformer. Hvis du skal slipe- og overflatebehandle, står vi for alle redskapene, i tillegg til selve sandblåseren og UV-limet for sammenføyning av glass. Utstyr til flammearbeid inkluderer grunnleggende klart glass, fakkelen og manuelle verktøy. En detaljert liste over vårt studioutstyr finnes her: : https://www.s12.no/workshop-2/

Timeplan for programmet

– 4. november – Presentasjon fra kl. 18. til 20.00

– 18. november – søknadsfrist

– 9. desember – svarfrist og innledende dialog om utstyr og andre praktiske detaljer med de utvalgte deltakerne.

 

Selve programmet vil så gjennomføres over to uker med en ukes pause mellom disse, i perioden mellom den 10. februar og 31. mars.

OBS: Om du vil laste ned dette programmet sammen med en oversikt over relevante lenker og kontakter trykker du HER for norsk tekst.

Local AiR at S12

Spring 2021

What is Local AiR?

S12 works with a wide range of artists to explore and expand the ways glass can be used as an artform. Our Local AiR program invites artists living in our region to familiarise themselves, and experiment with glass processes in a two week period, enjoying a one week break in between each session. While finished works may be produced, it is not expected and we encourage Local AiRs to test their use and understanding of glass and glass processes as introduced during the program.

The submitted proposal, to reach us by the 18th of November, should consist of one single PDF file and a maximum of five pages including the following:

  Curriculum Vitae /Resumé.

  A proposal to how you see the work with glass can be incorporated in/supplement your other art practice or a possible upcoming project. If you have any prior knowledge to glass work, it would also be relevant to indicate what technique you would wish to focus on.

  Five images of previous work. We welcome submission of videos via website links. Videos can be a maximum of 5 mins.

  Send this as an attachment by email to: proposal@s12.no, with the subject heading : Local AiR (Your name). Max file siza 10MB.

These residencies will be documented and shared through social media channels in discussion with each participant.

Lokal AiR program is sponsored by Bergen Kommune – The Municipality of Bergen, and Norske Kunsthåndverkere – The association of Norwegian Arts and Crafts Movement.

Resources:

Selected Artists at S12 will receive technical support for : Glassblowing , Glasscasting , Flamework and Coldwork. The resource sheet below can help with an understanding of what these processes involve.

S12 will supply the clear glass for glassblowing (Cristalica), some assorted frit colors and the tools. If you are casting, we can supply the same glass for this as well as clay, wax, plaster and silica as well as tools for moldmaking. If you are coldworking, we supply all of the tools, as well as the sandblaster and UV glue for joining glass. Flamework supplies include basic clear glass, the torch and various hand tools. A detailed list of studio equipment can be seen here: https://www.s12.no/workshop-2/

Timeline of Events:

– November 4 – Info Session 6 – 8pm

– November 18 –  deadline for applications.

– December  09 – Selection Emails/ Begin correspondence on what equipment and supplies you will work with.

Local AiR Programs will run a two week span which will be organized between Feb 10th and March 31th.

If you would like to download this program with our additional reference sheet push HERE for a ful text en English.

Lokal AiR | S12 Open Access Studio and Gallery