Lokal AiR 2021-1-2

Som en del av årets første utgave av vårt Lokal Air program har  Nora Adwan  nå tilbrakt sitt gjestekunstneropphold her på S12.  Under veiledning og undervisning av vår verkstedsmester Timothy Belliveau har hun gjennom denne intensive periode utforsket ulike måter å tilvirke glass på som et supplement til  sitt eget spennende og pågående kunstnerskap.

Gjennom Lokal AiR ønsker vi å tilby kunstmiljøet rundt oss vår fagtekniske kompetanse og erfaring med glass som et kunstnerisk materiale. Et av målene er å tilby kunstnere muligheten til å utvide sitt register gjennom ny kunnskap og erfaring med glass. Like viktig er å tilby vår ekspertise og egen arena som et senter for nyskaping eller eksperimentering, og som et møtested mellom kunstnere. Dette er noe vi tror på viktigheten av. Mer nå enn noensinne faktisk.

Gjennom to uker blir gjestekunstnerne bli introdusert til ulike  måter å arbeide med glass på, samtidig som de underveis også jobber med sine egne definerte prosjekter. Målet er ikke å lage fiks ferdig glasskunst, men å skape og lære. Dette gjelder også for oss på huset. Det er utrolig berikende å ha gjester. 

Les mer om Nora Adwan HER 

 

As part of this year’s first edition of our Local Air program, Nora Adwan has now spent her artist residency  here at S12. Under the guidance and teaching of our workshop manager Timothy Belliveau, she has during this intensive period explored various ways of making glass as a supplement to her own exciting and ongoing artistic project. 

The Lokal AiR program is our outreach to the local artist environment, in which we offer to share our technical expertise and experience with glass as an artistic material. One of the goals is to facilitate artists the opportunity to expand their register through new knowledge and experience with glass. Equally important is to offer our own arena as a center for innovation and experimentation, and as a meeting place between artists. We believe more now than ever in the relevance of these encounters.

The guest artists will during two weeks be introduced to different ways of working with glass, while at the same time also elaborating on their own defined projects. The goal is not to make neat finished glass art, but to create and learn. This also applies to ourselves. It is enriching to receive guests. We also thereby expand and grow.

Read more about Nora Adwan HERE

 

Lokal AiR 2021-1-2 | S12 Galleri og Verksted