Lokal AiR Høst 2021

Lokal AiR – Lokale gjestekunstnere på S12  – Høsten 2021

Til kunstnere med etablert virksomhet i Vestland fylke.

Hva er Lokal AiR?

 

S12 samarbeider med et stort spekter av ulike kunstnere for å utforske og utvide glassets muligheter og uttrykksformer innen kunsten. Gjennom vår profil Lokal AiR inviterer vi derfor kunstnere som er bosatte i vårt område til å bli kjent med, og utforske teknikker i arbeidet med glass gjennom to uker seminar og praksis i vårt verksted (med en ukes opphold mellom hver økt). Denne perioden kan resultere i ferdige kunstarbeider, men dette er ikke forventet, og deltakerne oppmuntres til å utforske og utfordre glasset som materiale i sin kunstneriske tilvirkning og på basis av ny kunnskap og praksis.

 

En søknad om deltakelse må være oss i hende innen den 23. juni, og bør være i form av en enkelt PDF fil på maksimum fem sider som må inneholde:

  Utdrag av curriculum vitae/biografi.

  Et forslag som beskriver hvordan du ser arbeidet med glass kan inngå i, eller supplere din øvrige kunstpraksis frem mot et mulig kommende prosjekt. Om du har en viss kjennskap til hvordan glass tilvirkes, så vil det være av interesse å vite hvilken teknikk du ser for deg som mest relevant eller interessant å fordype deg i.

  Fem foto, eller bilder som viser tidligere arbeid. Video, på maksimum 5 minutter, kan sendes via lenker til relevante nettsider.

  Søknaden skal sendes med vedlegg til proposal@s12.no og være merket Lokal AiR (og ditt navn). Filstørrelsen må ikke overskride 10Mb.

 

Gjesteoppholdet og arbeidet vil bli dokumentert og presentert i sosial fora, alltid i samråd med hver enkelt deltaker.

Utstyr

De utvalgte deltakerne til dette programmet vil få innføring i og teknisk støtte til: glassblåsing, glasstøpning, flammearbeid og slipe- og overflatebehandling.

 

Utstyrslisten nedenfor kan hjelpe deg med å forstå hva disse prosessene innebærer.

 

S12 vil tilby det klare glasset for glassblåsing (Cristalica), et standardutvalg av glassfarger, og de nødvendige redskapene. Hvis du skal støpe, tilbyr vi glass av samme type til dette, så vel som leire, voks, gips og silisiumdioksyd, samt nødvendig utstyr for å lage støpeformer. Hvis du skal slipe- og overflatebehandle, står vi for alle redskapene, i tillegg til selve sandblåseren og UV-limet for sammenføyning av glass. Utstyr til flammearbeid inkluderer grunnleggende klart glass, fakkelen og manuelle verktøy. En detaljert liste over vårt studioutstyr finnes her: : https://www.s12.no/workshop-2/

Timeplan:

9. juni – Presentasjon klokken 18.00 til 20.00

23. juni – Søknadsfrist

8. juli – Kunngjøring av utvalgte kandidater og innledende dialog med disse.

 

Selve programmet vil så gjennomføres over to uker med en ukes pause mellom disse, i perioden mellom den 08. til 15., og den 22. til 29. september

Kunstnere med bosted utenfor Bergen kommune kan søke prosjektet støtte til transport og losji.

Lokal AiR er støttet av Vestland Fylkeskommune. 

 

OBS: Om du vil laste ned dette programmet sammen med en oversikt over relevante lenker og kontakter trykker du HER for norsk tekst.

Lokal AiR Høst 2021 | S12 Galleri og Verksted