Lokal AiR

Den 4. november lanserer vi vårt kommende Lokal AiR-program for 2021.

Presentasjonen vil finne sted i våre lokaler på Bontelabo 2 i Bergen på onsdag den 4. november klokken 18.00. Ta kontakt via e-post om du ønsker å delta, da vi har begrenset kapasitet i våre lokaler grunnet Covid-19 situasjonen.

Hele presentasjonen vil strømmes direkte, og vi svarer forløpende på spørsmål via e-post etter at presentasjonen er avsluttet.

Full informasjon om programmet, med relevante weblenker, vil også publiseres på nettet samme dag.

Formålet med prosjektet er å tiltrekke oss kunstnere uten nødvendig forhåndskunnskap om tilvirkning av glass slik at dere gjennom møte med vår faglige base kan utvide deres materielle register til også å gjelde glass, og slik gi nye, spennende dimensjoner til deres arbeider.

Søknadsfristen er 18. november for deltakelse i prosjektet som gjennomføres mellom februar og mars.

Hva

Et to-ukers gjesteopphold for en lokal kunstner som vil eksperimentere i glass som et supplement til eget eksisterende arbeid og kunstneriske praksis. Som en del av oppholdet vil kunstnere motta teknisk veiledning og assistanse fra vår verkstedsmester, basismaterialer til glassblåsning og bruk av et bredt utvalg utstyr.

Hvem

Lokale kunstnere som arbeider med et hvert medium eller format og med ideer de ønsker å oversette til glass, eller integrere glass i deres foretrukne media og materiale.

Hovedfordel

Deltagende kunstnere får muligheten til å eksperimentere med glass som et nytt materiale og bruke dets iboende egenskaper til å forbedre deres nåværende og fremtidige verk.

Forslag bør inkludere, som en del av ett enkelt PDF-dokument:

  • En prosjektbeskrivelse med noen ekstra visuelle elementer som tegninger eller skisser.
  • 5 bilder av tidligere arbeider og en lenke til nettsiden eller sosiale mediekontoer der vi kan se mer av arbeidet ditt.
  • CV

Attention Local Artists, S12 is excited to announce that we’re launching our Local AiR program to assist artists in the Bergen region to work with our studio glass facilities. Full details will be posted on November 4th;  with weblinks and information that we’ll post on our website and social media at that date. You can also email post@s12.no to join us on site on November 4th for a tour ( appointments will be limited due to COVID- 19 precautions).

The deadline for applications will be November 18 for residencies running between Feb and March.

What

A two week residency for a Local Artistwho would like to experiment in glass as a supplement to their existing work and artistic practice. As part of their residency artists will receive technical support and assistance from the workshop manager, some clear blowing glass and use of a wide variety of equipment.

Who

Local artists working in any media with ideas they want to translate into glass, or integrate glass into their preferred media og material.

Key Benefit

Participating artists get the opportunity to experiment in glass as a new material and use its intrinsic properties to enhance their current and future works.

Proposals should include, as a part of one singel PDF document:

  • A project description with some additional visual elements such as drawings or sketches.
  • 5 images of previous work and a link to your webpage or social media account where we can view more of your work.
  • CV
Header photo Kiyoshi Yamamoto
Lokal AiR | S12 Open Access Studio and Gallery