Lokal AiR 2021-1

Årets første utgave av Lokal AiR er gjennomført. Til denne var fem meget spennende kunstnere invitert til å delta. På grunn av de fortsatt pågående Covid-situasjonen måtte vi dessverre gjøre endringer i den opprinnelige timeplanen. Disse gjorde at to av kandidatene allikevel ikke kunne følge vårens program, men i disse dager er Hilde A Danielsen og Kobie Nel i sving i vårt verksted sammen med verkstedmester Timothy Belliveau. I mai skal Nora Adwan delta i programmet.

 

I en periode som har vært fullstendig uforutsigbar for oss alle, ja hvor det har vært svært vanskelig å planlegge vårt arbeide på en profesjonell måte, er vi derfor veldig glade for at vi klarer å gjennomføre denne delen av programmet!

Gjennom Lokal AiR ønsker vi å tilby kunstmiljøet rundt oss vår fagtekniske kompetanse og erfaring med glass som et kunstnerisk materiale. Et av målene er å tilby kunstnere muligheten til å utvide sitt register gjennom ny kunnskap og erfaring med glass. Like viktig er å tilby vår ekspertise og egen arena som et senter for nyskaping eller eksperimentering, og som et møtested mellom kunstnere. Dette er noe vi tror på viktigheten av. Mer nå enn noensinne faktisk.

Det er alltid utrolig spennende å få en ny kunstner inn i lokalene våre, uansett hvilken bakgrunn vedkommende måtte ha. 

Gjennom to uker blir gjestekunstnerne bli introdusert til ulike  måter å arbeide med glass på, samtidig som de underveis også jobber med sine egne definerte prosjekter. Målet er ikke å lage fiks ferdig glasskunst, men å skape og lære. Dette gjelder også for oss på huset. Det er utrolig berikende å ha gjester. 

Les mer om Hilde Angel Danielsen HER, og om Kobie Nel HER

—-

This year’s first edition of Lokal AiR is underway. Five very exciting artists were initially invited to participate, although due to the still ongoing Covid situation, we unfortunately had to make changes to the original schedule, which in turn resulted in that three of the candidates could not follow the spring program.

Nonetheless, as of today our brilliant local artists Hilde A Danielsen and Kobie Nel are present in our workshop together with workshop  manager Timothy Belliveau.

Navigating through this period of time that has been completely unpredictable for all of us, and when planning for the future has seemed random at the best of times, we are very happy to be able to complete this part of the program!

The Lokal AiR program is our outreach to the local artist environment, in which we offer to share our technical expertise and experience with glass as an artistic material. One of the goals is to facilitate artists the opportunity to expand their register through new knowledge and experience with glass. Equally important is to offer our own arena as a center for innovation and experimentation, and as a meeting place between artists. We believe more now than ever in the relevance of these encounters.

We find it therefore incredibly exciting to receive new artists onto our turf, regardless of their preferred media or material. 

The guest artists will during two weeks be introduced to different ways of working with glass, while at the same time also elaborating on their own defined projects. The goal is not to make neat finished glass art, but to create and learn. This also applies to ourselves. It is enriching to receive guests. We also thereby expand and grow.

Read more about Hilde Angel Danielsen HERE, and about Kobie Nel HERE

Lokal AiR 2021-1 | S12 Galleri og Verksted