Muligheter – Opportunities

Vikariat som verkstedsmester og opphold som gjestekunstner.

(For text in English, please scroll down.)

Arbeidet som vikarierende verkstedsmester ved S12 Galleri og Verksted innebærer organisering av de daglige aktivitetene i vårt verksted for tilvirking av glass, og i forbindelse med programmene som avvikles der. Jobben er tilgjengelig i perioden mellom den 15. oktober 2021  og 28. februar 2022.  De første ukene av engasjementet vil være overlappende med vår fungerende verkstedmester Timothy Belliveau før han går ut i permisjon frem mot mars neste år. 

 

For en nærmere oversikt over det tekniske utstyret vi disponerer og anvender i det daglige, se våre nettsider på: https://www.s12.no/workshop-2/

 

I forbindelse med jobben tilbyr vi også et eget gjestekunstneropphold i perioden mellom den 20. desember 2021 og den 15. januar 2022.

 

Stillingen inkluderer disse oppgavene og ansvarsområdene:

 

 • Detaljert timeplanlegging av aktivitetene i verkstedet,  i dialog med øvrige medarbeidere og daglig leder.
 • Elementær undervisning/kurs i glassblåsing for barn og voksne på begynnernivå. 
 • Organisering av, og deltakelse i montering i S12s galleriområde i forbindelse med en utstilling.
 • Timeplanlegging av, og assistanse etter behov i forbindelse med utleie av verkstedsfasilitetene.  
 • Ettersyn med smelte- og støpeovner, samt annet teknisk utstyr.
 • Ansvar for sikkerhet, orden og renhold i verkstedsområdene.
 • Tilrettelegging for, og bistand til gjestekunstnere. (Inkludert kurs med iransk/italienske Saman Kalantari.)

 

Foretrukne kvalifikasjoner

 

 • Kunnskap om, og ferdigheter i glassblåsing og andre teknikker og arbeidsmetoder relevante for et glassverksted.
 • Noe undervisningserfaring.
 • Gode formidlingsevner 
 • God planlegginsevne i forbindelse med bruk av teknisk utstyr / ovner.  
 • Erfaring fra verkstedsledelse er en fordel.
 • Erfaring med støpeovner for glass (kilns), eller kapasitet til å sette seg inn i bruken av disse er en fordel.
 • Språkkunnskaper: Skandinavisk foretrukket, engelsk nødvendig.

 

Send søknad til proposal@s12.no, bestående av kun ett PDF dokument (maksimum 7Mb), med følgende innhold:

 

 • Søkerbrev
 • Curriculum Vitae
 • Inntil fem bilder av eget arbeid.

 

Lønn etter avtale og på basis av erfaring.

S12 Galleri og Verksted kan være behjelpelig med å finne bosted under perioden. 

 

 • For spørsmål om stillingen kontakt oss via e-post til: proposal@s12.no.

 

Søknadene vil bli vurdert fra og med den 14. juli. Intervjuer vil bli foretatt fortløpende.  Alle søkere vil bli informert når stillingen er besatt. 

 

S12 Galleri og Verksted arbeider for å fremme likestilling og mangfold. Kvalifiserte kandidater med minoritetsbakgrunn eller fra utsatte samfunnsgrupper oppfordres til å søke. 

 


 

S12  Interim Studio Manager with a Residency

Term: October 15th 2021 – February 28th 2022 

 

Opportunity:

 

Interim studio manager is a role at S12 that involves the managing of daily activities around the glass studio and programmed events we host. This role is available for an interim period while the current manager is away and includes a training period to assist with the transition. 

 

To see the equipment we operate at S12, please visit this link: https://www.s12.no/workshop-2/

A Residency period from December 20th – January 15th 2022,  is included in the post.

 

Responsibilities:

 

– Coordinating schedules with fellow staff 

– Teaching varied glass lessons for kids and adults (beginners courses, short format). 

– Organizing and managing of one gallery installation. 

– Scheduling and assistance for studio renters as needed. 

– Maintaining a hot glass furnace and kilns.

– Ensuring cleanliness and safety in studios.

– Facilitating for Artists in Residence,  (including a course with Saman Kalantari.)  

 

Preferred Qualifications:

 

– Proficient with a range of hotshop techniques and skills

– Some teaching experience.

– Strong communication skills. 

– Ability to estimate time and equipment usage. 

– Experience in hotshop equipment management.

– Experience in kiln work for glass.

– Language skills: Scandinavian language abilities preferred, English is required. 

 

To apply, please send the following to proposal@s12.no as a single PDF (File no bigger than 7Mb) 

 

– Cover Letter

– Resume/CV

– 5 images of your work.

 

Salary to be discussed and will commensurate with experience.

Feel free to email with any questions to proposal@s12.no

S12 can assist in finding housing during the period.

 

Application reviews begin July 14th 

 

The position will remain open until filled.

 

S12  is an equal opportunity employer who works to promote equality and diversity. Qualified candidates with a minority background or from vulnerable groups in society are encouraged to apply.

Muligheter – Opportunities | S12 Open Access Studio and Gallery