What We Do

For English scroll down!

S12 ble åpnet 16. mai 2007 som et kunstnerdrevet utstillingssted og fellesverksted for glass, midt i hjertet av Bergen. Vi ønsker å legge vekt på et tverrfaglig samarbeid mellom glass og ulike kunstformer og åpne opp for nye og eksperimentelle uttrykk.

Vårt utstillingsprogram fremmer kunst og design av både etablerte og nyutdannede kunstnere. Verkstedet er utstyrt med fasiliteter for blåsing, støping, modell og formlaging, samt for sliping, polering og sandblåsing. Kunstnere er velkomne til å leie seg inn i verkstedet, og for å støtte arbeidet til unge kunstnere tilbyr vi 30% rabatt til nyutdannede.  S12 har et eget gjestekunstnerprogram og tilbyr kurs for både profesjonelle, amatører og barn.

Med lokalisering på gateplan i Bergen sentrum blir vi tilgjengelige for alle som ønsker å følge arbeidet som foregår i S12 på nært hold. Vi ønsker bidra til en åpen og kreativ dialog for å skape forståelse for vårt fag og gjøre kunsten mindre fremmed for folk flest.

——

S12 was opened on the 16th of May 2007 as an artist run exhibition space and open access studio for glass in the heart of Bergen, Norway. We wish to focus on an interdisciplinary collaboration between glass and various art forms, and open up to new and experimental expressions.

Our exhibition program consists of exhibitions of art and design by both established and emerging artists.  The workshop consists of facilities for blowing, casting, model and mold-making as well as for grinding, polishing and sandblasting. These facilities can be rented both long and short term and to support the work of emerging artist we offer them at a 30 % discount. S12 has a residency program and also arranges courses for professionals, amateurs and children.

Our location at street level in the city center makes us accessible to anyone who wants to see the work that goes on in S12. We want to contribute to an open and creative dialogue to create an understanding of our field and make art and its creation accessible to the general public.