Elke Karnik

“Jeg leker og eksperimenterer med ulike media som tegning, video, foto, objekt/skulptur, ofte i kombinasjon og i stedsspesifikke installasjoner.
Temaene mine er sårbarhet, ensomhet og mestring, verdighet og identitet. Utgangspunkt er egne opplevelser og minner, en sans for det som er absurd, familie-historier som jeg samler, men også samfunnsproblematikk, som vår omgang med flyktninger, undertrykkelsen av våre medmennesker og naturen.
Jeg jobber med ulike materialer. Felles er min interesse for det banale, det lokale, det stakkarslige og det ødelagte: et paraplylik, min bamse, familie-historier, papir, naboens katt, …
Materialene blir transformert, ofte animert, og vises i nye konstellasjoner. Intensjonen er at “de får et nytt liv”.”
Dates:  December 2019
Elke Karnik | S12 Open Access Studio and Gallery