Den kulturelle skolesekken 2022

Selvportrett – et sammensatt bilde i glass

I dette DKS-programmet inviteres skoleklasser på besøk i vårt glassverksted på Bontelabo 2 i Bergen. I løpet av et 3 timer langt besøk får skoleklassene en innføring i det magiske materialet, GLASS i både varm og kald tilstand. Vi gir dem en fascinerende innføring i selvportrett ved å  tegne seg selv i speil og gjennom et innblikk i temaets kunsthistoriske referanser fra 1500 tallet og frem til i dag.

 

Sist men ikke minst, lærer de en metode for å skape et selvportrett ved å pusle sammen glassbiter. Vi benytter teknikken Fusing, som vil si å smelte sammen glassbiter på høy temperatur til en hel flate.

 

De flotte arbeidene som ble laget høsten 2022 er dokumentert og samlet i en egen katalog, som du kan se her:  DKS_Katalog_2022

 

Det vil også bli mulig å bestille trykk av katalogen. Mer informasjon om dette kommer snart.

Den kulturelle skolesekken 2022 | S12 Galleri og Verksted