Emma Baker

Emma Baker

Som det fremgår av den biografiske beskrivelsen av Emma Baker er hun engelsk og studerte også ved universitetet i havnebyen Sunderland, nord-øst i landet. Fra sin utdannelse, og ikke minst gjennom sine erfaringer som gjestekunstner fra ulike land og ledende verksteder og institusjoner har hun ikke desto mindre blitt kjent med, og tatt til seg alle rådende og viktige internasjonale impulser og teknikker.

Emmas kunst viser til banebrytende ny stil og en personlig kapasitet til å løse krevende fagtekniske utfordringer uten å etterlate seg annet enn ren og skjær eleganse i glasset.

Allikevel er fokuset i Emmas kunstneriske arbeide rettet mot menneskene og naturen i hennes umiddelbare nærhet, det seg være om den er storslått, skarp og blendende eller tåketung og ordinær. Som hun leser naturen, kjenner vi oss personlig igjen i hennes arbeider. I sine svært ulike objekter i glass ser hun hvordan vi som mennesker forsøker, lykkes og feiles gjennom å forme sine objekter som langstrakte og elegante, men med bulker og i tette lag, eller som nydelig skjøre, sofistikerte og raffinerte, men samtidig asymmetriske eller hellende. Det er med andre ord både empati og humor i hennes kunst som samtidig får oss til å nærme oss kunsten i glede over ren prakt.

Biografi

Emma Baker har en Bachelor i glass og keramikk fra universitetet i Sunderland (2014) og har jobbet i flere glass-studioer i Europa. I 2019 ble hun en av to Associate Artists ved North Lands Creative, et toårig program som støtter og utvikler kunstneres glass praksis. Hun har også blitt tildelt residencies ved Berlin Glas, The Glass Factory og North Lands Creative. Arbeidene hennes finnes i offentlige og private samlinger og blitt vist flere steder i UK og Irland. Nylig har hun mottatt stipendmidler “to the USA” og har arbeidet med internasjonale tverr-kulturelle prosjekter støttet av British Council Scotland og Creative Europe. Hun har også vært undervisningsassistent på Corning museum of Glass, Bild-Werk Frauenau og North Lands Creative.

I S12 har hun arbeidet med å utvikle ‘Carragh’  serien sin videre. Serien er skapt ved å bringe prosessene rundt glassblåsing og ovnsforming sammen. Arbeidet bærer visuelle likheter med stabler og lag av berg ved Caithness-kysten i Skottland: De røffe kantene, fargene og definerte lagene, gjenspeiler også noe menneskelig, personlig og erfart.

Dates:  April 2020
Emma Baker | S12 Galleri og Verksted