Emma Baker

Emma Baker (UK) received her BA from Sunderland University in 2014 and has since worked in glass studios throughout Europe. In 2019 she became one of two Associate Artists at North Lands Creative, a two-year programme supporting & developing the practice of glass artists. She has been awarded residencies at Berlin Glas, The Glass Factory, S12 Bergen and North Lands Creative. Her work is held in public & private collections and has been shown across the UK & Ireland. Most recently, she has received scholarship funding to the USA and has worked on international cross-cultural projects supported by British Council Scotland and Creative Europe. She has also been a teaching assistant at Corning Museum of Glass, Bild-Werk Frauenau and North Lands Creative. Specialising as a glassmaker, her love of the material and its processes combines with narrative and sentiment to embody her artistic practice.

 

In S12 Baker has been continuing her work on the “Carragh” series, which are created by bringing the processes of blown glass and kiln forming together. The work shares visual similarities with the rock stacks and strata on the Caithness coast: The harsh edges, colouration and defined layers.

 

 

Emma Baker har en Bachelor i glass og keramikk fra universitetet i Sunderland (2014) og har jobbet i flere glass-studioer i Europa. I 2019 ble hun en av to Associate Artists ved North Lands Creative, et toårig program som støtter og utvikler kunstneres glass praksis. Hun har også blitt tildelt residencies ved Berlin Glas, The Glass Factory og North Lands Creative. Arbeidene hennes finnes i offentlige og private samlinger og blitt vist flere steder i UK og Irland. Nylig har hun mottatt stipendmidler “to the USA” og har arbeidet med internasjonale tverr-kulturelle prosjekter støttet av British Council Scotland og Creative Europe. Hun har også vært undervisningsassistent på Corning museum of Glass, Bild-Werk Frauenau og North Lands Creative. Med spesialisering som glassmaker, kombineres hennes kjærlighet til materialet og dets prosesser med fortellinger og følelser for å legemliggjøre hennes kunstneriske praksis.

 

I S12 har hun arbeidet med å utvikle ‘Carragh’  serien sin videre. Serien er skapt ved å bringe prosessene rundt glassblåsing og ovnsforming sammen. Arbeidet bærer visuelle likheter med stabler og lag av berg ved Caithness-kysten i Skottland: De røffe kantene, fargene og definerte lagene.

Dates:  April 2020
Emma Baker | S12 Open Access Studio and Gallery