Linda Morell

Linda Morell er utdannet fra Kunstakademiet i Bergen med Master i fri kunst i 2019. I sitt kunstnerskap jobber hun med kropp og skulptur, og et interessepunkt oppstår i grenselandet der disse to begreper overlapper hverandre og forenes. Emnet utforskes utfra et medisinsk, kulturelt og historisk perspektiv, og gjennom sine arbeider utvikler hun ulike forståelsesmodeller og teorier for å nærme seg tematikken. Arbeidene fremstår som kroppslige maskiner og syntetiske organismer.
Dates:  November 2019
Linda Morell | S12 Open Access Studio and Gallery