Maia Birkeland

Kjernen i Maia Birkelands (f. 1978, Førde) kunstnerskap er materialet. Hun utforsker og undersøker ulike materialer, og er interessert i hvordan hvert materiale, med sine spesifikke kvaliteter, kan formidle en tematikk eller underbygge en historie. Hun forholder seg i særlig grad til tekstil, planter, hverdagsmaterialer og funnede objekter.
Den konstante, gjensidige påvirkningen mellom menneske – menneske, sted – menneske og menneske – sted utgjør den tematiske grunnlinjen. Arbeidene tar form som installasjon, skulptur, veggarbeid, og intervensjon. Om mulig arbeider hun romlig og stedstilpasset.

Undersøkelser og erfaringer knyttet til et spesifikt sted eller tema danner utgangspunkt for arbeidene. De utvikles og blir til i en åpen prosess, hvor vandringer, sanking, arrangering og fysisk kontakt med materialene genererer ideer og leder arbeidet videre. Med tekst og samtaler som verktøy, granskes også disse «skjulte» sidene av kunstarbeidet.

Maia Birkeland har studert ved Kunsthøgskolen i Oslo og Glasgow School of Art, med master i Medium- og materialbasert kunst fra Khio i 2015. Etter 17 år i Oslo, har hun nå flyttet tilbake til Vestlandet.
Birkeland har stilt ut på Galleri Format Oslo, Hordaland Kunstsenter, Osterøy Museum, Sunnfjord Museum, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Trafo Kunsthall Asker, Årsutstillingen 2015, og Galleri F15 Moss m.m. Hun har også vært festivalkunstner for Førde internasjonale folkemusikkfestival i 2017, samt mottatt flere stipender, mellom annet arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend (2021-22 og 2018-20) og Billedkunstnernes Vederlagsfond i 2017. Birkeland er innkjøpt av Sogn og Fjordane Kunstmuseum.

LOKAL AiR
I forbindelse med sitt gjestekunstneropphold i S12 ønsket Birkeland å eksperimentere med blant annet gjenbruk av glass. Med seg hadde hun tomme øl- og vinflasker, som ble starten på hennes undersøkelser. Det ble også blåst i “hjemmestrikkede” kobberbur, og laget avtrykk og støpninger av blant annet planter, bark og stein.
Deler av arbeidet vil inngå i en totalinstallasjon, i kombinasjon med andre materialer som tekstil, funnede objekter og planter/organisk materiale, men også egetprodusert papir i forbindelse med en ny utstilling i “Den Grønne Fabrikken” på Galleri Mjøsvågen sommeren 2022.

Se video

Dates:  September-Oktober 2021
Maia Birkeland | S12 Galleri og Verksted