Composites

S12 is proud to feature new work of three international artists: Stine Bidstrup (DK), Jeffrey Sarmiento (US/UK) and Damien Francois (FR).

Facilitated through S12’s Artist in Residence program, Composites considers three approaches in glass, experimental in process and idea. Cultural interpretations, modernist architectural fantasy, and the investigation to understanding the material itself comprise a structure of individual creative visions.

_______________________________

Byråkratiet fanget i glasshus og de syv fjell inspirerer gråstein til å forme glass. Velkommen til et møte med glasskunst inspirert av Bergens by- og naturmiljø

S12 vil invitere dere til en intim visning av utvalgte verk fra utstillingen Composites som vises i vårt galleri denne måneden. Utstillingen er et resultat av kunstnerne Jeffrey Sarmiento, Stine Bidstrup og Damien Francois sine gjestekunstneropphold.

Jeffrey Sarmiento har under sitt opphold i Bergen tatt på seg turistbrillene og latt seg inspirere av bygninger spekket med historie. Bergenske ikoner som Rådhuset, Håkonshallen og Reperbanen er blitt gjenskapt og vil vises innenfor en arkitektonisk ramme. Sarmientos arbeider åpner for refleksjoner rundt vår kollektive visualisering av arkitektur utenfor og innenfor kjente og ukjente rom.

Stine Bidstrup har latt seg inspirere av de syv fjell og hentet gråstein fra sjøkanten på Nordnes inn i verkstedet. Nærkontakten mellom den harde steinen og det myke glasset har resultert i skulpturer som danner et eventyrlig landskap. Bidstrup sin utforskelse av glassets  optiske effekter møter naturen i hennes installasjon som omhandler arkitektur og fantasi.

Damien Francois sine undersøkelser av glass som materiale er grenseoverskridende. Hans kontroll av den kjemiske smelteprosessen glasset gjennomgår fra sand til glass, danner flater som fascinerer og skaper undring. Verk fylt med tekstur og farge minner om formspråket til modernistiske malerier. Begrepet glassmaleri får en ny mening i møte med arbeidene til Francois.

 
Dates:  22.03.13 - 12.05.13
Composites | S12 Open Access Studio and Gallery