Impressions

Æsa Björk Thorsteinsdóttir

Hva blir igjen av et menneske når det forsvinner?

Denne utstillingen som er hennes første separatutstilling på fem år tar for seg temaer som avtrykk og inntrykk, også mer eksistensielt vinklet; hva blir igjen av et menneske når det forsvinner? Forsvinner det helt? Har luftrommet etter en også en verdi?

I ett av arbeidene hun har kalt ”Measuring Device for Negative Space” undersøker Æsa sin egen kropp og dens påvirkning av ”seg selv” gjennom en oppmålingsmaskin basert på avtrykk av egen kropp. Her skapes en form med koordinater som blir overført til en tegning med coter, eller høydekurver av egen kropp. En slags kroppslig topografi.

Tankene bak disse spørsmålene ble født under et studieopphold i USA i fjor og skapte grobunn for flere undersøkelser, undring og apparatutforskning.

Æsa sier selv at hun er fasinert av tekniske hjelpemidler og  hun leter stadig, med stor oppfinnsomhet, etter det rette verktøyet for å uttrykke sine ideer.

Æsa Björk Thorsteinsdóttir er en av få glasskunstnere i Norge som arbeider med glassinstallasjoner og skulpturer i stor målestokk.

De siste årene har hun jobbet mye med utsmykninger og oppdrag for bl.a muséer og private oppdragsgivere.

Æsa, som kommer fra Island, har bodd i Bergen siden 1997 og har bl.a vært med å etablere S12 Galleri og Verksted hvor hun også er daglig leder.

 
Dates:  21.05 – 04.07.2010
Impressions | S12 Open Access Studio and Gallery