NeONJUL

S12 sin juleutstilling i år er NEONJUL. Utstillingen er basert på eksperimentell glasskunst av lysende neon-objekter iscenesatt i visningsrommet til S12 Galleri og verksted.

Utstillingens visjon er å belyse et materiale ved å gi publikum en visuell opplevelse av objekter som gjerne relateres til det offentlige rom grunnet materialbruken. Ved å vise kunst der neon er et viktig element ønsker vi å gi plass til et utrykk som er blitt viet lite oppmerksomhet i Norge.

Utstillingen er en viktig fortsettelse av en workshop i neonforming der Richard Wheater og Julia Bickerstaff, (UK), har gitt kunstnere med ulik bakgrunn et innblikk i neonens glødende vitenskap.  Workshopene ble gjennomført siste uken i oktober, og under B-Open dagene. Utdanningsdelen av prosjektet ble støttet av Norske Kunsthåndverkere.

Om utstillerne:

Richard Wheater (f. 1978 UK) er en (glass)kunster som har fordypet seg i bruk av neon i sin kunst. Weather har bygd opp verkstedet ”Neon Workshops” i Yorkshire, der han tilbyr kunstnere kurs innen neonforming sammen med Julia Bickerstaff. Av hans senere kunst prosjekter er en spesialdesignet mobil glassovn som han gjennomførte et lengre performance prosjekt med i UK. Prosjektet besto av å blåse glassfugler på ulike steder i England som han så ”satte fri”, prosjektet resulterte i en bokutgivelse samt en rekke utstillinger av dokumentasjonen til prosjektet.

Keith Brocklehurst (f.1946 UK) bruker glass i ulike teknikker for å utrykke sine observasjoner og kommentarer til vår moderne tid. Hans arbeid er inspirert av visdom, gjenstander og fortellinger fra gamle kulturer og bringer oss tilbake til kontakten med den naturlige verden. Brocklehurst er en viktig glasskunstner på verdensbasis og er innkjøpt av store samlinger som Victoria & Albert Museum, Tate Modern, Corning Museum of Glass og Musee de Design and d’Arts Appliques Contemporains.

Julia Bickerstaff (UK) har sin bakgrunn som teknisk neonskilt skaper, de senere årene har hun jobbet i tett samarbeid med Wheater og undervist kunstnere den tekniske vitenskapen i forming av glasstuber til lysende neonverk, samtidig som hun har arbeidet med egne designer til frittstående unike arbeider i neon. Vi ønsker å løfte frem Bickerstaff’s egen design i kombinasjon med hennes ekstremt tekniske dyktighet ved å være det første galleriet som viser Bickerstaff sine unike arbeider.

Om å gi materialet en stemme.

Det gjennomgående vi ser i bruken av neon i kunstverk er at kunstnerne sjelden har en ”hands on” erfaring med materialet, prosessen og den fysiske skapelsen av verket. Håndverket med å forme glasstuber til skrift, tegning eller objekt under sterk oppvarming i en flamme, eller bombarderingen av glasset med ulike gasser for å oppnå farge og senere lys i elektrifiseringen av objektet er kunnskap vi er i ferd med å miste. Som visningsrom og verksted med sterkt fokus på materialbasert kunst ønsker vi å gi kunstnere og publikum en opplevelse av arbeider skapt i sterk dialog med glass som er materialet neonarbeidene er laget i.

S12 ønsker gjennom denne utstillingen å rette fokus på bruk av neon i kunsten og i håndverket. Utstillingen er med på å lære, synliggjøre og bevisstgjøre publikum i et utrykk som i mange generasjoner har vært et svært viktig byformende element.

Gjennom ”NeONJUL” ønsker vi å bruke denne verdifulle kunnskapen til å vise arbeid som er inspirerende, nyskapende og av høy faglig kvalitet.

S12 står selv som kurator for utstillingen sammen med Richard Wheater. S12 er et kunstnerdrevet fellesverksted for glass og keramikk i kunst og design i Bergen.

Glasskunstnerene i S12 har spesialisert seg på forskjellige felt innen faget. Dette inkluderer bl.a blåsing, støping, sandstøping, fusing, slumping, kutting og sliping av glass. Gjennom arbeids-, kurs-, og utdanningserfaring fra flere land i Europa samt Australia og USA har vi opparbeidet kontakter og nettverk som gjør det mulig å være oppdatert på utviklingen innen glasskunst både her i Norge og i utlandet.

 
Dates:  5. november – 23. desember 2010
NeONJUL | S12 Open Access Studio and Gallery