Young & Loving

Young & Loving! 2019
Group exhibition Oct 4th – Nov 10th
Vernissage Friday 4th of October at 7pm

Young & Loving! Is a humorous translation of “young and promising”, pointing to the exhibition’s focus on newly graduated artists. An exploratory approach to glass as part of an artistic expression is a particular feature of the exhibition concept, which has been a yearly event in S12 since 2007.

This year’s artists are: Elmira Abolhasani (Iran / Portugal), Gaby Berger (Belgium), Anett Biliczki (Hungary / Denmark), María Renée Morales Lam (Guatemala/ Portugal),Tone Linghult (Sweden), Dan Mirer (US) and Galla Theodosis (France).

Young & Loving! 2019 shows a variation of themes, techniques and expressions. In several of the works a desire to make the invisible visible is present. As seen in the work of Tone Linghult who gives feelings a physical form through her sculptures of glass and mesh, and in the work of María Renée Morales Lam who is exploring absence and a range of scientific phenomena related to light, space and time. Elmira Abolhasanis journey to understand human networks and identity is continuing in her new wall piece consisting of hundreds of flameworked glass hands. In “Searching for Snow White’s Apple” Gaby Berger is taking a closer look at the food industry, and presenting us with an entire menu of contaminated and poisonous food. She does so reminding us of the influence of man on life and of our mortality.

Through the artist in residence programme Air i S12 Elmira Abolhasani, María Renée Morales Lam and Tone Linghult have been given the opportunity to create new work for the exhibition in our studio. Abolhasani and Linghult will be present during the opening.

______________________________________________

Young & Loving! 2019
Gruppeutstilling 04.10 – 10.11.19
Åpning 04.10 klokken 19.00

Young & Loving! er en spøkefull oversettelse av ung og lovende, som peker på utstillingens fokus på nyutdannede kunstnere. En utforskende tilnærming til glass som del av et kunstnerisk uttrykk, er et særlig kjennemerke for utstillingskonseptet som har vært en årlig begivenhet i S12 siden 2007.

Årets kunstnere er: Elmira Abolhasani  (Iran / Portugal), Gaby Berger (Belgia), Anett Biliczki (Ungarn / Danmark), María Renée Morales Lam (Guatemala/ Portugal),Tone Linghult (Sverige), Dan Mirer (USA) og Galla Theodosis (Frankrike).

Young & Loving! representerer i år som tidligere år en variasjon av tema, teknikk og uttrykk.   I flere av arbeidene ligger et ønske om å synliggjøre det usynlige. Dette ser vi blant annet hos Tone Linghult som gir følelser fysisk form gjennom sine skulpturer i netting og glass, og hos María Renée Morales Lam, som arbeider med fravær og en rekke vitenskapelige fenomener relatert til lys, rom og tid.  Elmira Abolhasani utforsker menneskelige nettverk og identitet, i sitt veggarbeid som består av hundrevis av hender formet i teknikken flamworking. I “Searching for Snow Whites Apple”, blir vi minnet om menneskers påvirkningskraft og forgjengelighet. Her ser Gaby Berger på problemer knyttet til matvareindustrien, og presenterer en hel meny av forgiftet og potensielt dødelig mat.

Gjennom gjestekunstnerprogrammet, AiR i S12, har Elmira Abolhasani, María Renée Morales Lam og Tone Linghult fått mulighet til å utvikle nye arbeider til utstillingen i S12 sitt verksted. Elmira og Tone vil være tilstede på åpningen.

 
Young & Loving | S12 Open Access Studio and Gallery