Galla Theodosis

Galla Theodosis har vært vår gjestekunstner i januar. Theodosis utforsker glass i kombinasjon med andre materialer, og gjennom skulpturelle arbeider og installasjoner. Glassets mange kvaliteter, både estetiske og symbolske, er kjernen i hennes praksis.

I S12 har hun arbeidet med en blomster studie, hvor hun utforsker forholdet mellom todimensjonale bilder og tredimensjonale objekter med lignende form.

De essensielle egenskapene til glasset er viktig her; plastisitet, gjennomsiktighet og evnen til å spalte lys, som gjør at arbeidet endrer uttrykk alt etter hvilke type lys og vinkel vi studerer det i.

Arbeidene baserer seg på følelser som kommer til uttrykk i blomsterkomposisjoner, gjennom bruk av symbolikk og miljøet de blir skapt i. Theodosis er blant annet inspirert av Flamske Vanitas-malerier og arbeidet til maleren og botanikeren Pierre-Joseph Redouté.

Theodosis arbeid er innkjøpt av Museo del Vetro i Venezia (IT) og STARworks i Star (NC, USA). Hun har en MA i Fine Arts med fordypning i Glass fra Haute École des Arts du Rhin (FR), 2015. Siden den gang har hun reist i Italia, Canada, USA, Frankrike, Tsjekkia, Sverige og Danmark for å tilegne seg mer kunnskap og ferdigheter i blåseverkstedet. Theodosis har vært verkstedsmester i S12 siden oktober 2021.

Dates:  Januar 2022
Galla Theodosis | S12 Galleri og Verksted