Kim Hankyul

Kim Hankyul arbeider med lyd og kinetiske skulpturer. Lyden skapes ved hjelp av bevegelser i materialene han bruker. De fysiske egenskapene til materialene har blitt studert og utnyttet med bakgrunn i det soniske uttrykket de skaper gjennom ørsmå bevegelser som del av et mekanisk assemblage

I tidligere arbeider har Hankyul hovedsakelig brukt metall og tre, hvor mekanisk presisjon kunne oppnås gjennom metall og det usikre/uventede gjennom trehåndverk. Selv om disse på effektivt vis kan få frem kontrasten mellom mekanisk kontroll og menneskelig tap av kontroll, kan ikke det flytende og bevegelige oppnås kun gjennom treet. Dette har bidratt til hans interesse for å bruke materialer som vann, keramikk og glass.

Kim Hankyul bor og arbeider i Bergen, og har en BA i estetikk fra Seoul National University og en MFA fra fakultet for Kunst, Musikk og Design (KMD), Universitetet i Bergen. Han har mellom annet presentert arbeidene sine på Østre, EKKO festival no. 17 (2020), Galleria Sculptor (2020), Atelier Nord (2020), Gyldenpris Kunsthall (2020), Bergen Senter for Elektronisk Kunst – BEK (2019), Bergen Kunsthall (2019), Landmark (2019) og Galleri Slakt (2019).

LOKAL AiR

I S12 har hans undersøkelser fokusert på å skape lyder som er unike for materialet – og da særlig glass. Prosjektet Hankyul arbeider med handler om å skape sonisk-somatiske maskiner som utfører en automatisk maskerade av en “gender bending” teaterrolle. Her vil hulrommet til det blåste glasset aktivt brukes til å lage forskjellige lyduttrykk fra maskinelle legemer, mens både elastisiteten og soliditeten vil bli brukt om hverandre for å skape flere lag i det visuelle uttrykket.

Resultatet vil være en del av en utstilling / lydinstallasjon på KRAFT, Bergen i Februar-Mars 2022.

Se video

Dates:  September-Oktober 2021
Kim Hankyul | S12 Galleri og Verksted