Current

Young & Loving! 2018
Gruppeutstilling 21.9. – 25.11.
Åpning 21.9. klokken 19.00

Young & Loving! er en humoristisk oversettelse av “ung og lovende”, som peker på utstillingens fokus på nyutdannede kunstnere.

Utstillingskonseptet fremmer kunstneriske utrykk med en utforskende tilnærming til glass og har vært en årlig begivenhet i S12 siden vår oppstart i 2007.

Konstruert, emosjonell og undrende- Årets utstillere bruker alle materialet til å reflektere over personlige og kollektive landskap på svært ulike måter.

Vi er stolte av å presentere:

Victoria Ahmadizadeh (USA), Ida Louise Dybdal (DK), Zdeňka Fusková (CZ), Leah Kudel (CA), Kit Paulson (USA), Laura Potaša-Strode (LV) og Judith Roux (FR).

Gjennom gjestekunstnerprogrammet, AiR i S12, har Zdeňka Fusková og Judith Roux fått mulighet til å utvikle nye arbeider til utstillingen i S12 sitt verksted. Kit Paulson har nettopp avsluttet et AiR opphold i S12 gjennom samarbeidsprogrammet vårt med Pilchuck Glass School. Resultatet kan man oppleve i utstillingen.

Tre av kunstnerne vil være tilstede på åpningen.

Velkommen!

____________________________________

Young & Loving! 2018
Group Show 21.9. – 25.11.
Opening 21.9. at 7 pm

Young & Loving! is a humorous translation of “young and promising”, which references the exhibition’s focus on newly educated artists.

The exhibition concept promotes artistic expression with an exploratory approach to glass and has been an annual event in S12 since our startup in 2007.

Constructed, emotional, and curious – This year’s exhibitors utilize the material to reflect on personal and collective landscapes in very different ways.

We are proud to present:

Victoria Ahmadizadeh (USA), Ida Louise Dybdal (DK), Zdeňka Fusková (CZ), Leah Kudel (CA), Kit Paulson (USA), Laura Potaša-Strode (LV) and Judith Roux (FR).

Through our artist in residence program, AiR in S12, Zdeňka Fusková and Judith Roux have been given the opportunity to develop new works for the exhibition in the S12’s workshop. Kit Paulson has just finished her residency through our collaboration program with Pilchuck Glass School. The result can be seen in the exhibition.

Three of the artists will be present at the opening.

Welcome!