Behold

22.09.23 -19.11.23

Cathrine Maske, Eirin Bjørsland Hansen, Julie Shirani Kausland, Karen Klim, Kari Håkonsen, Peter Sutton og Vidar Koksvik.

I utstillingen Behold har vi invitert Kari Håkonsen og Vidar Koksvik til å sette sammen en utstilling, som også inkluderer deres egne arbeider. 

Grunnlaget for Kari Håkonsen og Vidar Koksvik sin praksis er det blåste, håndverksmessige glasset, hvor også materialets iboende egenskaper spiller en sentral rolle. Å tilegne seg og utvikle tekniske ferdigheter har for dem vært et bærende element for å uttrykke seg som kunstnere. Den amerikanske glasskunstneren Harvey Littleton sa på 60-tallet at «Technique is cheap», han mente at en kunstner stod friere når teknikk ikke kom i veien. For Kari og Vidar har det vært motsatt, teknikk har gjort dem frie til å si det de vil med materialet. I denne utstillingen har de invitert med seg et knippe kunstnere med samme innfallsvinkel. 

Behold  viser arbeider som på forskjellig vis «beholder» enten det dreier seg om en vaseform, tolkninger av en opprinnelig funksjon eller objekter som utnytter glassets evner til lys- og fargespill. Felles for alle kunstnerne er at de er opptatt av å kjenne sitt materiale til det fulle og å tøye mulighetene som ligger i glasset. Men i neste konsekvens ønsker de også å undersøke hvilket potensial som ligger i noe så basalt som et korpus, krukke, vase eller annen beholder.

Selv om alle arbeidene på ulikt vis forholder seg til det å beholde, er uttrykkene mange og varierte. I Cathrine Maskes seneste serie “Glasslaboratoriet” finner vi en kombinasjon av blåst, frihåndsformet glass og funne glasselementer fra kjemisk industri. De klare gjennomskinnelige glasskulpturene står i kontrast til den utsøkte fargegraderingen i Eirin Bjørsland Hansens “Fønix”, som av kuratorene blir betegnet både som et mesterstykke og godteri for øynene. Peter Suttons glassarbeider inngår ofte i en arkitektonisk sammenheng der glasset bidrar til å sette farge på lyset og la det spille i rommet. Til “Behold” lager han et helt nytt stedsspesifikk veggarbeid, basert på vaseformen, i forbindelse med sitt gjestekunstneropphold i S12. 

Behold er en fortsettelse av utstillingsprosjektet I & We som ble vist i S12 i 2022, BWA Wroclaw, Polen 2023 og Rona Gallery, Lednicke Rovne, Slovakia 2023, og bygger videre på vårt ønske om å vise og løfte frem den norske glasskunsten. 

I forbindelse med utstillingen arrangeres det et seminar 22.- 23. september, som vil være “hands on” og bestå av demoer på verkstedet, samt kunstnersamtaler og -presentasjoner. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Man kan bli hele dagen eller komme til en bestemt demo/presentasjon. Program for seminaret her

Foto: Øystein Klakegg

 
Behold | S12 Galleri og Verksted