I & We

Norsk glass

I forbindelse  med glassets år, setter S12 søkelyset på norsk glasskunst. Utstillingen er basert på en open call, og kuratert av Mika Drozdowska (pl) fra BWA Wrocław Galleries of Contemporary Art.

Kunstnerne som deltar er: Anna-Linda Gabriel, Frantzsen&Mjanger, Heidi Kristiansen, Ida Siebke Jeanne-Sophie Aas , Karin Forslund, Lene Charlotte Tangen, Maia Birkeland, Matilde Duus og Åsa Wigum Skjetne.

Tygde tyggiser, dammer av smeltevann, et prikkete egg, knust glass og pust til utlån.

Ved første øyekast, kan det virke som om arbeidene i I & We har lite til felles. Utstillingen består av skulpturer, video, foto og performance, der både glassets evne til å formes, og det mer konseptuelle og idebaserte står i fokus. Selv om kunstnerne bruker ulike språk og symbol i kunsten, er det ingen tvil om at de forfølger sin lidenskap når de arbeider med glass. I sin kunstneriske praksis presenterer de holdninger fylt med ømhet og oppmerksomhet for mediet og for verden rundt oss. Nøkkelen til utstillingen ligger derfor, i en retning innen relasjonell etikk og går inn i feminismens rammeverk – omsorgsetikken.

Arbeidene som vises påtar seg rollen som informasjonsbærere, de er sporfossiler, som forteller fremtidige generasjoner om vår nåtid, men også kommenterer den bittert. De bekrefter kjente holdninger og øker bevisstheten rundt kunstnerisk praksis sett i kontekst av klimaendringer og vår utstrakte bruk av naturressurser. I hvilken form, om i det hele tatt, vil glass fortsatt være en del av livene våre i fremtiden?

 

 

S12 redaksjon: Skrevet i mai 2022.

 
I & We | S12 Galleri og Verksted