Sensing Presence

I utstillingen Sensing Presence har den danske installasjonskunstneren og interaksjonsdesigneren, Mads Hobye, forent glass og interaktiv teknologi.
Flere av arbeidene har et futuristisk eller science-fiction aktig preg, som om de hører til i en annen nærmest dystopisk verden, hvor mennesker og levende organismer er erstattet av maskiner. I arbeidet “Breathers” møter vi tre levende glasskupler plassert i ulik høyde. Kuplene er gjennomsiktige og har en sølvpose laget av nødtepper på innsiden. Disse fylles og tømmes for luft. De puster, akkurat som oss.
“Being Human Being” er en projeksjon på veggen av et ansikt, en skjelettmodell der bare linjer og toppunkter er representert. Linjene er uklare og diffuse fordi bildet filtreres gjennom en bit av glass. Skikkelsen beveger seg. Den ser deg og du ser den.
I denne utstillingen utforsker Hobye tilstedeværelse i livløse gjenstander. Grensene mellom liv og ikke-levende objekter viskes ut gjennom vår evne til å fantasere og ha empati med ikke-levende ting som beveger seg, puster og reagerer.
Hvor går skillet mellom å være i live og å være et livløst objekt? Hvor setter vi grensen og hvordan virker fantasien vår inn i dette? Når begynner vår empati å slå inn?
I Sensing Presence inviteres vi til å åpne sansene våre og sanse arbeidene slik de sanser oss og hverandre. Det er en oppfordring til vår evne til å forestille oss å leve i det kunstige. Videre åpner den opp for å reflektere over teknologiens fremskritt, og hvordan vi som mennesker er i ferd med å forme den til noe mer levende og livaktig.
—-
Mads Hobye (f. 1980) har vært gjestekunstner i S12 siden desember, men startet dette prosjektet alt i 2020 gjennom et virtuelt residency bestående av strømmede samtaler og arbeidsøkter med vår daværende verkstedsmester, Tim Belliveau.
Hobye har en doktorgrad i interaktiv design fra Universitetet i Malmö, og jobber i dag som førsteamanuensis ved Institutt for mennesker og teknologi ved Universitetet i Roskilde. Som kunstner arbeider han med interaktive kunstverk som utfordrer måten vi forholder oss til og samhandler med teknologi, og som forsker, undersøker han nye måter å bruke teknologi på. Hobye er en av grunnleggerne av illutron collaborative interactive art studio. Han har også vært med på å etablere Exostudio ved universitetet i Roskilde, som bidrar til et tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere, forskere, innovatører og skapere generelt. Siden 2004 har Hobye stilt ut i museer, offentlige rom, og store eventer samtidig som han har produsert akademiske publikasjoner som metarefleksjoner over egen praksis.

 

 

 

S12 redaksjon: Skrevet i januar 2022.

 
Sensing Presence | S12 Galleri og Verksted