Talk To Me

Talk To Me med Terese Longva og Roar Sletteland tar for seg tema knyttet til kroppslighet og subjektivitet, språk og kommunikasjon. Det er en audiovisuell installasjon, som består av en serie bevegelige kjeve-skulpturer i glass og metall. Skulpturene aktiveres og begynner å bevege på seg, i varierende tempo, intensitet og rytmiske mønstre, når publikum går inn i galleriet. 

Disse figurene besitter en form for menneskelighet, men bare nesten. De mangler substans. De henvender seg til publikum og hverandre og prøver å si noe, men ingen mening kommer frem.

På den ene siden handler utstillingen om det man ikke snakker om, det unevnelige. Hva kan man si høyt, og hva må vi internalisere? Hva skjer med det vi internaliserer?  På den andre siden setter den søkelys på det store kommunikasjons – og informasjonsbehovet vi opplever i dag. 

Hva kommuniserer vi, og hvordan kommer dette til uttrykk i menneske og i samfunn? 

Terese Longva er opptatt av skapelses- og endringsprosesser i natur, menneske og samfunn. Hun jobber i ulike medium, særlig performance, video og installasjon. Kroppen og kroppslige opplevelser er ofte utgangspunkt for arbeidene hennes, som et sted for å synliggjøre det politiske. Roar Sletteland er aktiv i Bergens samtidskunstfelt, særlig innen musikk-, scene- og lydkunst. Han konstruerer lydutstyr, musikkinstrumenter og robotikk til egne og andres prosjekter.

Talk To Me er det første samarbeidsprosjektet mellom Longva og Sletteland.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune,  Møre og Romsdal fylkeskommune, Møre og Romsdal kunstsenter, Billedkunstnernes Vederlagsfond, BEK og S12.

S12 redaksjon: Skrevet i september 2022.

 
Dates:  17.09.22 - 20.11.22
Talk To Me | S12 Galleri og Verksted