Press

Articles and posts about S12 Galleri og Verksted:

2021

Kunsthåndverk, 25.05.21, Winther, Brynhild, Eg er ein bison i glassmagasinet, for PDF, press HERE.

TV-Vest, 14.05.21, Silje-Marie Norderhaug, Fascinerende glasskunst og verksted.

BT nettutgave, 08.05.21, Rivedal, Renate, Ei verd av science fiction og moderne einsemd, for PDF, press HERE.

BT papirutgave, 08.05.21, Rivedal, Renate, Ei verd av science fiction og moderne einsemd, for PDF, press HERE.

BA papirutgave 29.04.21 Marie Mundal, Har blåst liv i mye, (Om Timothy Belliveau i forbindelse med utstillingen “1som/1het”).

BA  nettutgave 29.04.21 Marie Mundal, For Timothy er det ikke mulig å ha hjemmekontor… For PDF, press HERE.

Kunstavisen 10.02.21 Siri Meyer, Sansningens politikk, (Om Anne Katrine Senstads utstilling “Music for Plutocracy”). For PDF, press HERE.

BT 17.01.21 Rivedal, Renate, Strålande lyskjelder (Om Anne Katrine Senstads utstilling “Music for Plutocracy”). For PDF, press HERE.

BA 16.10.21 MundaL, Marie, Ny Lystutstilling: – Er som å drikke vitaminvann for sjelen. (Om Anne Katrine Senstads utstilling “Music for Plutocracy”).For PDF, press HERE.

BA 13.10.21 Mundal, Marie, Gir farge og lyst (Om Anne Katrine Senstads utstilling “Music for Plutocracy”).

2020

KUNSTHÅNDVERK, 02/20 Frantzen Almås, Maria, Å forenes med Farge, (om Kiyoshi Yamamoto).

BT 13.10.20 Rivedal, Renate, Kunst kan gjere koronatida lettare. Her har du eit herleg samansurium av ein opptur (Om Kiyoshi Yamamotso utstilling “Broken Hearts are for Assholes”). For PDF, press HERE.

2018

Neues glass – Toyama International Exhibition 2018

BT – Det usynlige fellesskapet

Kunsthåndverk – Skarpe kanter

BA – Tvinges vekk fra Skostredet

Urban glass – Retrospective

2017

Neues Glass – s12 – Tenth anniversary with Baptiste Debombourg

Urban Glass – Northern Outpost

2015

Neues Glass – S12 in Norway

Press | S12 Galleri og Verksted