Young & Loving! 2023

Young & Loving! er en spøkefull oversettelse av ung og lovende, som peker på utstillingens fokus på nyutdannede kunstnere. En utforskende tilnærming til glass som del av et kunstnerisk uttrykk, er et særlig kjennemerke for utstillingskonseptet som har vært en årlig begivenhet i S12 siden 2007. 

Glass har en utrolig evne til å transformeres og fornyes. Det kan bearbeides både kaldt og varmt. Det er hverken flytende eller fast, men deler egenskaper fra begge tilstandene. Glass kan være transparent, reflektere, overføre eller absorbere lys. Dette spennet i materialet gjenspeiles også i årets kunstnere, som representerer et mangfold av uttrykk, hvor tema som følelser, form og kulturell identitet, undersøkes fra hver enkelts unike perspektiv.  

Kunstnere som deltar er Charlotte Avigail Jutrem Cohen (NO/ISR), Marie Breyen Hauschildt (DK), Suh Moon Ju (KR), Joshua Kerley (GB), Maria Helena Nerhus (NO) og Kwun Lan Wong (HK).  

Joshua Kerley  lager arbeider som ikke ligner på glass, men heller fører tankene våre over på andre materialer. Han tar sikte på å revurdere de tradisjonelle oppfatningene av glass, både teknisk, estetisk og materielt. Arbeidene overskrider tradisjonelle grenser, vekker nysgjerrighet, og utfordrer vår forståelse av den materielle verden.

Marie Breyen Hauschildt har latt seg inspirere av setningen “Something that comes out of something”, og undersøker former og historier som på en eller annen måte etterligner transformasjonen av noe som beveger seg fra et sted til et annet. Resultatet er en rekke abstrakte skulpturer, i et dynamisk formspråk, som nærmest får dem til å fremstå som levende skapninger. 

Suh Moon Ju “Happiness Diary”  er en serie skulpturer, som fokuserer på ideen om å søke og verdsette lykke. Moon Ju mener at dette fokuset på lykke, fører til at vi ofte skjuler våre egentlige følelser og personlighet i frykt for å bli sett på som svake og sårbare. Gjennom dette ekspressive kunstverket visualiserer hun sine egne negative følelser ved å fysisk skjære og gravere i glasset. Formspråket er lekent og påvirket av kidult-kulturen, hvor voksne mennesker samler på leker. 

Kwun Lan Wong har også et lekent uttrykk, og jobber med tegneserieaktige skulpturer, inspirert av barnebøker. Følelser og komplekse tanker skjuler seg bak disse figurene laget av delikat glass. Gjennom  arbeidet “Wish I Was Not the Last one Left”, inspirert av den mytiske skapningen, Lo Ting, som er halvt fisk og halvt menneske, utforsker Lan Wong tilhørighet, og sin kulturelle identitet som Hong Kong-kunstner. 

Dette er en tematikk som er til stede i arbeidene til norsk-israelske Charlotte Avigail Jutrem Cohen også. I arbeidet “Divided & Complete”, som har vokst frem fra personlige opplevelser og erfaringer, undersøker Jutrem Cohen flerkulturell tilhørighet gjennom et service – hvor hvert sett er tiltenkt ulike medlemmer i hennes nærmeste familie. 

Maria Helena Nerhus skaper 3-dimensjonale, atmosfæriske, sanselige og romslige verk som inviterer betrakteren til en estetisk erfaring. Nerhus arbeider med ulike medium og materialer  som 3D-modellering, 1:1 konstruksjoner, lys, lyd og bilde, som hun med arkitektoniske metoder komponerer og former til en helhet.  I S12 vil hun vekke sansene våre gjennom lyd- og lys installasjonen Mystery X.

Foto: Pål Hoff

 
Young & Loving! 2023 | S12 Galleri og Verksted