EVENTS

Fremtidige utstillingsåpninger, seminarer, kurs, presentasjoner og annet du kan finne på kalenderen er listet her.

Upcoming openings, seminars, workshops, presentations and others you can find in our calendar here.

Galleriet - The Gallery

I vårt galleri presenterer vi årlig 4 til 6 utstillinger som utfordrer, belyser og viser glassets rolle i samtidskunst og design. Vi søker å vektlegge eksperimentelle uttrykk og tilnærminger, samt å vise samtidskunst steds-spesifikke installasjoner og å støtte nye kunstnere i deres utvikling.

---

Has a varied program with 4 - 5 exhibitions a year. It challenges, illuminates and demonstrates the role of glass in art and design, emphasising experimental expressions and approaches. Shows temporary, site-specific installations and supports emerging artists.

Prosjektrommet - The Project Room

Prosjektrommet vårt er et sted for eksperimentering, formidling og lek. Her vises avanserte kunstneriske prosesser, her har vi kunstnersamtaler, her vises performancekunst og her holdes kurs for barn, ung og voksne.

---

Is a place for experimentation, education and play. It is where advanced technical and artistic processes are presented, for all kinds of people of all ages.

Verkstedet - The Workshop

Verkstedet er et profesjonellt utstyrt studio for glassblåsing, støping, fusing/omsmelting, formstøping og ferdigstillelse av kaldt glass. Her i verkstedet foregår våre aller viktigste aktiviteter.

---

Is a professionally equipped studio for glassblowing, casting, fusing, mold-making and coldworking. It houses our most important activities and events.

Formidling - Education

Vi formidler kunnskap om og erfaring med glass gjennom deltakende verkstedsarbeid, kurs, samtaler og forelesninger, demonstrasjoner og utstillinger. Vår formidling handler om å øke forståelsen for både kunsten og den tekniske prosessen som inngår i arbeidet med selve verket.

---

Gives knowledge about and experience with glass through workshops, courses, talks, lectures, demonstrations and exhibitions. It aims to increase the understanding of both the artistic and technical processes that enter into the creation of an artwork.

AiR / Gjestekunstnere - AiR / Artists in Residence

Vår gjestekunstnerordning gir kunstnere muligheten til å eksprimentere med materiale og utforske nyskapende metoder i arbeidet sitt. De får også innledning til å presentere arbeidet sitt på forskjellige måter. Verkstedet vårt og oppholdet er her gratis under gjestekunstneroppholdet.

---

Gives artists the opportunity to experiment with the material and try out new and innovative approaches in their work. They get the opportunity to present their work in a variety of ways. The workshop and housing is provided free of charge.

Barn og ungdom - Children and youth

Vi tilbyr kurs til barn og ungdom både i arbeidet med varmt og kaldt glass og hvor baserer oss på aktiv deltakelse og kreativ medvirkning. Vi hjelper deltakerne til å se glasset, ikke bare gjennom det.

----

We offer courses in working with both hot and cold glass.
Our workshops focus on active participation and creativity, where we help the participants to see the glass - not just look through it.

S12 Open Access Studio and Gallery